top of page
Bezpieczna płatność
Oprócz tego musisz wiedzieć więcej na ten temat.

Nasza bezpieczna płatność

Cena produktów płatna jest gotówką w dniu złożenia zamówienia. Płatności dokonuje się kartą bankową z inicjałami CB. Dzięki naszemu partnerowi Stripe płatność za zamówienie jest bezpieczna do momentu wpłynięcia środków na nasze konto BNP. Numer Twojej karty bankowej jest zatem kierowany na serwery banku, Twoja płatność jest dokonywana bezpośrednio do banku w bezpiecznym środowisku bez przechodzenia przez serwer sklepu, co jest gwarancją tym bardziej, że Twoje numery są nieznane i zaszyfrowane. Zamówienie zatwierdzone przez klienta będzie uznane za skuteczne tylko wtedy, gdy zainteresowane centra płatności bankowych wyrażą zgodę. W przypadku odmowy wspomnianych centrów, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a klient powiadomiony e-mailem. Ponadto CoinCaillerie zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia od klienta, z którym istnieje spór.

Używamy modułu Stripe z SSL

Oprócz tego musisz wiedzieć więcej na ten temat.

Z Visa / Mastercard / Paypal

Więcej informacji na temat metody płatności Paypal znajdziesz na stronie Paypal

bottom of page